غرفه سازی نیومن

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی غرفه آرین دیاکو

غرفه سازی غرفه آرین دیاکو

مکان: تهران، برج میلاد، سایت ورزش، نمایشگاه تجهیزات پزشکی، متراژ: 9 متر مربع

غرفه سازی غرفه شهاب تجارت بارمان

غرفه سازی غرفه شهاب تجارت بارمان

  مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی   تهران، نمایشگاه دام و طیور متراژ: 36 متر مربع

غرفه سازی غرفه امید دیدگان ویرا

غرفه سازی غرفه امید دیدگان ویرا

نمایشگاه تاپکس، محل برگزاری: سالن حجاب تهران