غرفه سازی غرفه چالیان طب

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی غرفه مافین رویال پک

غرفه سازی غرفه مافین رویال پک

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه شیرینی و شکلات، متراژ: 35 متر مربع

غرفه سازی غرفه NOVA COLOR

غرفه سازی غرفه NOVA COLOR

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه میدکس، متراژ: 42 متر مربع

غرفه سازی غرفه فرانتک

غرفه سازی غرفه فرانتک

مکان: مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد، متراز: 187 متر مربع