غرفه سازی غرفه نیشام آریانا

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی غرفه بایر

غرفه سازی غرفه بایر

مکان: تهران، سایت ورزش برج میلاد، نمایشگاه تجهیزات پزشکی، متراژ: 28 متر مربع

غرفه سازی غرفه داتیس خودرو

غرفه سازی غرفه داتیس خودرو

  مکان: تهران، محل برگزاری همایش های برج میلاد، نمایشگاه قطعات خودرو، متراژ: 72 متر مربع

غرفه سازی غرفه استار اپتیکال

غرفه سازی غرفه استار اپتیکال

نمایشگاه تاپکس، محل برگزاری: سالن حجاب تهران