غرفه سازی غرفه حنیف

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی غرفه استار اپتیکال

غرفه سازی غرفه استار اپتیکال

نمایشگاه تاپکس، محل برگزاری: سالن حجاب تهران

غرفه سازی غرفه شهاب تجارت بارمان

غرفه سازی غرفه شهاب تجارت بارمان

  مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی   تهران، نمایشگاه دام و طیور متراژ: 36 متر مربع

غرفه سازی غرفه داتیس خودرو

غرفه سازی غرفه داتیس خودرو

مکان: تهران، مصلی امام خمینی، نمایشگاه حمل ونقل عمومی، متراژ: 180 متر مربع