غرفه سازی غرفه بایر

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی بوتان ران

غرفه سازی بوتان ران

غرفه سازی غرفه بوتان ران، مکان: تهران نمایشگاه بین المللی تهران، متراژ: 20 متر مربع

غرفه سازی غرفه فرش گردونه مهر

غرفه سازی غرفه فرش گردونه مهر

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه فرش ماشینی متراژ: 107 متر مربع

غرفه سازی غرفه SINBO

غرفه سازی غرفه SINBO

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه لوازم خانگی، متراژ: 68/5 متر مربع