غرفه سازی غرفه بایر

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی غرفه چالیان طب

غرفه سازی غرفه چالیان طب

همایش کنگره عفونت رازی مکان: تهران، سالن همایش های رازی

غرفه سازی غرفه ایران فارمیس

غرفه سازی غرفه ایران فارمیس

مکان: تهران، مرکز همایش های رازی، کنگره قلب و عروق، متراژ: 30 مترمربع

غرفه سازی غرفه RGE

غرفه سازی غرفه RGE

مکان تهران، نمایشگاه بین المللی، نمایشگاه میدکس، متراژ: 24 متر مربع