صاحب عصر کوثر

نام شرکت: صاحب عصر کوثر,

نمایشگاه: دندانپزشکی,

محل: سالن 27 نمایشگاه بین المللی,

متراژ: 12 متر

Share

نمونه کارهای مرتبط

نوید درمان

نوید درمان

نام شرکت: نوید درمان خاورمیانه نمایشگاه: کنگره رادیولوژی محل: برج میلاد-سالن همایش برج میلاد متراژ: 12 متر

رسام نگار جاوید

رسام نگار جاوید

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی, نمایشگاه چاپ و بسته بندی، سالن 38 ، متراژ:  324 متر مربع

ایران فارمیس

ایران فارمیس

مکان : تهران، بیمارستان میلاد, کنگره پزشکی متراژ : 9 متر مربع