سندیکا

مکان : مصلی تهران ,

نمایشگاه ایران فارما,

متراژ : 57 متر مربع

Share

نمونه کارهای مرتبط

پتروفرین

پتروفرین

نمایشگاه ایران امن (ISS) , محل برگزاری نمایشگاه: مصلی تهران متراژ:75متر مربع

فرانتک

فرانتک

مکان : تبریز , نمایشگاه قطعات خودرو تبریز متراژ : 91 متر مربع

کامل برچسب

کامل برچسب

مکان تهران، نمایشگاهبین المللی، نمایشگاه  چاپ و بسته بندی، سالن 38 ، متراژ: 32 متر مربع