تک یاب

مکان: تهران،سالن اجلاس سران، نمایشگاه ساختمان های مارک دار، PACARADA GROUP ,

متراژ: 60 و 46 سانتی متر مربع

Share

نمونه کارهای مرتبط

دکوراسیون داخلی نمایندگی باتری سوزوکی

دکوراسیون داخلی نمایندگی باتری سوزوکی

محل اجرا: تهران، خیابان امیرکبیر

مپنا

مپنا

طراحی و پیاده سازی دکوراسیون داخلی و سازه مپنا مکان : کرج،شرکت مپنا